Upravni Odbor

Prim. dr Danijela Miković, predsednik
Ass.dr Nebojša Antonijević, potpredsednik
Prof. Aleksandar Lučić        
Prim. dr Radmila Baklaja
dr Tina Novaković
Prof. Ivo Elezović
Doc. dr Predrag Miljić 
Mag. farm. Vesna Subota
Dr Višnja Čanak            


     Nadzorni Odbor

Ass. dr Biljana Vučković, potpredsednik
Doc. dr Miodrag Vučić
Slavka Mandić Radić

     Sekretarijat

Dr Mirjana Mitrović
Dr Marko Saračević
Dr Ljubica Jovanović